CÔNG TY CP SÁCH - TBTH KIÊN GIANG là đối tác chiến lược phát hành sách Giáo Dục của Nhà Xuất Bản Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH KIÊN GIANG là đối tác chiến lược phát hành Sách Giáo Dục của Nhà Xuất Bản Việt Nam


 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) là đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, băng đĩa, tranh ảnh - bản đồ, giáo trình, và các ấn phẩm, sản phẩm giáo dục khác... cho tất cả các ngành học, bậc học trên phạm vi cả nước. Hằng năm, NXBGDVN tổ chức xuất bản, in, phát hành các loại sách và các sản phẩm giáo dục khác phù hợp với chương trình và tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với chất lượng tốt, giá rẻ theo quy định của Chính phủ.

Trong nhiều năm qua, NXBGDVN đã phối hợp với hệ thống Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương, các đối tác tham gia phát hành sách giáo dục phục vụ nhà trường, giáo viên và học sinh với phương châm đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, đồng thời làm tốt các công tác xã hội tại địa phương.

NXBGDVN trân trọng thông báo tới Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành chức năng của tỉnh được biết để định hướng, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đặt mua sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, thiết bị giáo dục và các sản phẩm giáo dục khác tại Công ty CP Sách - TBTH Kiên Giang để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, nhằm đảm bảo chất lượng học tập, quyền lợi của các em học sinh; đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ Công ty CP Sách - TBTH Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công ty CP Sách - TBTH Kiên Giang trong nhiều năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng sách giác khoa và các sản phẩm giáo dục trên địa bàn tỉnh.Từ năm học 2019 - 2020, NXBGDVN tiếp tục lựa chọn Công ty CP Sách - TBTH Kiên Giang để kí hợp đồng, là đơn vị làm nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, thiết bị giáo dục và các SPGD tại tỉnh Kiên Giang.

(Kèm theo file download công văn của NXB Giáo Dục Việt Nam bên bên dưới)

 

 

Các đơn vị liên kết