Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Thành tích

Đại lý bán hàng chính hãng máy tính Casio tại tỉnh Kiên Giang

Chứng nhận

21-12-2017 207

Đại lý bán hàng chính hãng máy tính Casio tại tỉnh Kiên Giang

Xem thêm

Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Kiên Giang tặng Kỷ Niệm Chương năm 2016

25-11-2016 236

Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Kiên Giang tặng Kỷ Niệm Chương nhân " Ngày Hội Giáo Dục lần thứ IV" năm 2016

Xem thêm

Tổng Giám Đốc Nhà Xuất BẢn Giáo Dục Việt Nam Tặng Giấy Khen năm 2011

10-03-2012 234

Tổng Giám Đốc Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam Tặng Giấy Khen Công ty CP Sách - TBTH Kiên Giang đã đạt thành tích tốt trong công tác phát hành sách và thư viện trường học năm 2011

Xem thêm

Danh Hiệu Tập Thể Lao Động Xuất Sắc năm 2011

30-01-2011 269

Chủ tịch UBNN tỉnh Kiên Giang công nhận " Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc " phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh - Công ty CP sách - TBTH Kiên Giang đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010

Xem thêm

Các đơn vị liên kết