Thông báo – Tin nhanh - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - TBTH KIÊN GIANG

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Thông báo – Tin nhanh

Thông báo về Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

24-04-2020 47

Thông báo về Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Xem thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2/2019 và tham dự Đại hội cổ đông 2020.

23-03-2020 107

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2/2019 và tham dự Đại hội cổ đông 2020.

Xem thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

01-11-2019 130

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

Xem thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông 2019.

19-03-2019 362

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông 2019.

Xem thêm

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

30-11-2018 253

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

Xem thêm

Thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh

04-05-2018 650

Thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh do thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Xem thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông.

29-03-2018 286

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông.

Xem thêm

Thông báo

16-03-2017 581

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Xem thêm

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

22-11-2016 582

Về việc chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

Xem thêm

Các đơn vị liên kết