Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức

Tháng ba sách Trẻ

Tháng ba sách Trẻ

13-03-2018 494

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

Ngày 29/11/2018, Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018. Nội dung tóm tắt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2018.

- Ngày thanh toán: 18/01/2019.

- Tỷ lệ 10% (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng).

Quí cổ đông xem toàn văn Thông báo tại đây : TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

Các đơn vị liên kết