Danh mục sản phẩm

Tin tức

Tháng ba sách Trẻ

Tháng ba sách Trẻ

13-03-2018 472

Đĩa Audio CD Dân ca và hát ru - Mẫu giáo 4-5 tuổi

  • Đĩa Audio CD Dân ca và hát ru - Mẫu giáo 4-5 tuổi

  • Mã sản phẩm:

  • Giá bán: 35.000 đ

  • Số lượng

 Dân ca & Hát ru

(Mẫu giáo 4-5 tuổi)

1. Ba mươi sáu thứ chim - Dân ca Quan họ

2. Cây trúc xinh - Dân ca Quan họ

3. Chèo thuyền - Hát dô Hà Tây

4. Hái hoa - Hát dô Hà Tây

5. Hò giã gạo - Dân ca Quảng Trị

6. Lý con sáo sang sông  - Dân ca Nam bộ

7. Lý đất giồng -  Dân ca Nam bộ

8. Lý ngựa ô - Dân ca Nam bộ

9. Mùa xuân về - Dân ca Dao

10. Noọng nòn (Ru con) - Dân ca Tày

11. Ru em -  Dân ca Xơ Đăng

12. Soi bóng bên hồ - Dân ca Giáy, Lào Cai

13. Xẻ ván - Dân ca Bắc bộ

14. Hát ru - Nhạc cổ Bắc bộ (Hòa tấu)

15. Qua cầu gió bay - Dân ca quan họ (Hòa tấu)

16. Ru con - Dân ca Tây Ninh (Hòa tấu)

 

 

Các đơn vị liên kết