Học bạ Tiểu Học - Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Học bạ Tiểu Học - Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

  • Học bạ Tiểu Học - Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

  • Mã sản phẩm:

  • Giá bán: 10.000 đ

  • Số lượng

  • - Học bạ dùng để ghi kết quả tổng hợp đánh giá cuối kì I và cuối năm học của học sinh. Khi ghi học bạ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ trưởng bộ GD&ĐT về việc Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
    - Kích thước: 25x28cm

Các đơn vị liên kết