Danh mục sản phẩm

Tin tức

Tháng ba sách Trẻ

Tháng ba sách Trẻ

13-03-2018 472

Pin điện hóa

- Gồm: 2 cốc thủy tinh; Cầu muối ngậm dd NH4NO3 bão hòa

- Một điện cực đồng và một điện cực kẽm

- Một miếng nhựa dày 2mm đục 2 lỗ có đường kính

Sản phẩm cùng danh mục

Các đơn vị liên kết