Tài liệu dạy - học Tin Học 7 - Tập 2

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Tài liệu dạy - học Tin Học 7 - Tập 2

  • Tài liệu dạy - học Tin Học 7 - Tập 2

  • Mã sản phẩm: T7T65m8

  • Giá bán: 36.000 đ

  • Số lượng

  • - Tác giả: Tạ Viết Quý - Nguyễn Thanh Hùng - Khưu Thị Thanh Hiền
    - Kích thước: 20,5 x 27,5 cm
    - Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam

Các đơn vị liên kết