Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - môn Toán

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - môn Toán

  • Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - môn Toán

  • Mã sản phẩm: 9786040197887

  • Giá bán: 36.000 đ

  • Số lượng

  • Tác giả: Trần Lưu Thịnh (chủ biên) - Nguyễn Đức Tấn - Nguyễn Anh Hoàng
    NXB Giáo Dục Việt Nam
    Khổ: 17 x 24 cm

THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG TÍNH THỰC TIỄN VÀ TÍCH HỢP KIẾN THỨC

Các đơn vị liên kết