Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - TBTH KIÊN GIANG

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hóa học

Binh tia nhựa Binh tia nhựa

Binh tia nhựa

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Ống hút nhỏ giọt Ống hút nhỏ giọt

Ống hút nhỏ giọt

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Giá để ống nghiệm Giá để ống nghiệm

Giá để ống nghiệm

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Áo choàng Áo choàng

Áo choàng

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bát sứ nung Bát sứ nung

Bát sứ nung

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bình cầu có nhánh Bình cầu có nhánh

Bình cầu có nhánh

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Thìa xúc hóa chất Thìa xúc hóa chất

Thìa xúc hóa chất

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Ống dẫn bằng cao su Ống dẫn bằng cao su

Ống dẫn bằng cao su

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Ống nghiệm Φ 16 Ống nghiệm Φ 16

Ống nghiệm Φ 16

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bình tam giác 100ml Bình tam giác 100ml

Bình tam giác 100ml

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Nút cao su có lỗ Nút cao su có lỗ

Nút cao su có lỗ

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bình tam giác 250ml Bình tam giác 250ml

Bình tam giác 250ml

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Găng tay cao su Găng tay cao su

Găng tay cao su

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Đĩa Petri Đĩa Petri

Đĩa Petri

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Miếng kính mỏng Miếng kính mỏng

Miếng kính mỏng

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Đũa thủy tinh Đũa thủy tinh

Đũa thủy tinh

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Lưới nung Lưới nung

Lưới nung

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Đèn cồn Đèn cồn

Đèn cồn

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Kẹp ống nghiệm Kẹp ống nghiệm

Kẹp ống nghiệm

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Kiềng nung

Kiềng nung

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Các đơn vị liên kết