Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - TBTH KIÊN GIANG

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Sinh học

Mô hình con gà

Mô hình con gà

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình con lợn

Mô hình con lợn

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình phân tử ARN

Mô hình phân tử ARN

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình tổng hợp ARN

Mô hình tổng hợp ARN

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bộ kích thích

Bộ kích thích

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Máy ghi công cơ

Máy ghi công cơ

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình tim

Mô hình tim

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Nữa cơ thể người

Nữa cơ thể người

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình bồ câu

Mô hình bồ câu

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình thỏ

Mô hình thỏ

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình thằn lằn

Mô hình thằn lằn

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình châu chấu

Mô hình châu chấu

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Mô hình ếch

Mô hình ếch

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bộ xương người

Bộ xương người

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Khớp đa năng

Khớp đa năng

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Kính lúp có đế

Kính lúp có đế

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Cá chép

Cá chép

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Các đơn vị liên kết