Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - TBTH KIÊN GIANG

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Vật Lí

Nam châm điện

Nam châm điện

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Biến trở con chạy

Biến trở con chạy

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Biến thế nguồn

Biến thế nguồn

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Biến thế thực hành

Biến thế thực hành

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bộ thí nghiệm Ơ-xtet

Bộ thí nghiệm Ơ-xtet

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Nam châm chữ U

Nam châm chữ U

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Điện trở ghi số

Điện trở ghi số

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Biến trở than

Biến trở than

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Thanh đồng  + đế

Thanh đồng + đế

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Điện trở mãu

Điện trở mãu

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Giá lắp pin

Giá lắp pin

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Khe sáng chữ F

Khe sáng chữ F

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Giá quang học

Giá quang học

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Thấu kính phân kì

Thấu kính phân kì

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Thấu kính hội tụ

Thấu kính hội tụ

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Ròng rọc động

Ròng rọc động

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Các đơn vị liên kết