Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - TBTH KIÊN GIANG

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Thiết Bị Trung Học Phổ Thông

Cân hiện số

Cân hiện số

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bình rửa khí

Bình rửa khí

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bộ giá thí nghiệm

Bộ giá thí nghiệm

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Pin điện hóa

Pin điện hóa

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

 Kính hiển vi 13A

Kính hiển vi 13A

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bộ đồ mổ

Bộ đồ mổ

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Hệ thống đòn ghi

Hệ thống đòn ghi

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bộ đếm khí

Bộ đếm khí

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Bộ TN Về Quang Phổ

Bộ TN Về Quang Phổ

Giá bán: Liên hệ

Giỏ hàng

Các đơn vị liên kết