Hiện có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

Tổng tiền

Điều lệ và các Quy chế Công ty cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang (08/5/2021)

Điều lệ và các Quy chế Công ty cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang 2021

Điều lệ mới và các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 08/05/2021. Quí cổ đông xem các văn bản theo các đường dẫn sau:

- Điều lệ mới: https://donghobooks.vn/public/uploads/files/%C4%90i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87%20Cty%2008-05-2021-min.pdf

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty: https://donghobooks.vn/public/uploads/files/QCNB%20v%E1%BB%81%20QTCT%202021_KBE-min.pdf

- Quy chế hoạt động của HĐQT: https://donghobooks.vn/public/uploads/files/QCH%C4%90%20cua%20H%C4%90QT%202021_KBE-min.pdf

- Quy chế hoạt động của BKS: https://donghobooks.vn/public/uploads/files/QCH%C4%90%20BKS%202021_KBE-min.pdf

Đánh giá:

Like và chia sẻ:

Sản phẩm khuyến mãi

Các Đơn Vị Liên Kết

Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)

Tổng đài mua hàng: 0297.3866547
Giao nhận - Bảo hành: 0297.3866547

Email: donghobooks@gmail.com
Số 599 - 601 - 603 đường 3 tháng 2, P.Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, T.Kiên Giang.

Nhận khuyến mãi từ DONGHOBOOKS.VN

Hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách nhận ưu đãi cho bạn