Hiện có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

Tổng tiền

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản

07/12/2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản số 07/2021/NQ-ĐHĐC

[...]

Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/12/2021

Nghị quyết số 05/2021/NQ-KBE của HĐQT về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông b

[...]

Thông báo về việc cấp lại sổ cổ đông

07/12/2021

Thông báo về việc cấp lại sổ cổ đông

[...]

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

05/08/2021

Thông báo về ngày giao dịch cuối cùng để hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom

[...]

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

08/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

[...]

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6.

31/05/2021

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6.

[...]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức lần 2/2020

27/05/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức lần 2/2020

[...]

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT-KBE

21/05/2021

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT-KBE

[...]

Điều lệ và các Quy chế Công ty cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang (08/5/2021)

22/05/2021

Điều lệ và các Quy chế Công ty cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang 2021

[...]

Các Đơn Vị Liên Kết

Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)

Tổng đài mua hàng: 0297.3876996
Giao nhận - Bảo hành: 0297.3876996

Email: donghobooks@gmail.com
Số 599 - 601 - 603 đường 3 tháng 2, P.Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, T.Kiên Giang.

Nhận khuyến mãi từ DONGHOBOOKS.VN

Hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách nhận ưu đãi cho bạn