Hiện có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

Tổng tiền

Quan hệ cổ đông

Điều lệ và các Quy chế Công ty cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang (20/5/2022)

01/06/2022

Điều lệ và các Quy chế Công ty cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang (20/5/2022)

[...]

Nghị quyết số 02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

31/05/2022

Nghị quyết số 02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

[...]

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2022

14/05/2022

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2022

[...]

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-KBE ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị

11/05/2022

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-KBE ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị

[...]

Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán

11/05/2022

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

[...]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản

11/05/2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản số 07/2021/NQ-ĐHĐC

[...]

Thông báo về việc cấp lại sổ cổ đông

07/12/2021

Thông báo về việc cấp lại sổ cổ đông

[...]

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

05/08/2021

Thông báo về ngày giao dịch cuối cùng để hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom

[...]

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

08/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

[...]

Các Đơn Vị Liên Kết

Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)

Tổng đài mua hàng: 0297.3866547
Giao nhận - Bảo hành: 0297.3866547

Email: donghobooks@gmail.com
Số 599 - 601 - 603 đường 3 tháng 2, P.Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, T.Kiên Giang.

Nhận khuyến mãi từ DONGHOBOOKS.VN

Hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách nhận ưu đãi cho bạn